Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3073 c7cb
2107 954d
Reposted byqqmemoredeLioncourtfeatherseaweeddelRayo
2050 2255
Reposted bybudasBadyl
2046 92e4
Reposted byschmutzkorn schmutzkorn
2038 a33d
Reposted byfadenbpudddingbudassatanek10haz3ldarthsadicwithmyheadinspacedualistycznieballantinesksiegowiimarynarzewarkoczverdantforcetheworstnightmarevoydwithmyheadinspacemolotovcupcakefpletzAnneBonnykashiderschlaeferMargoliusz
9171 0472
Reposted bysmonyyflyingheartheniuovenor
0030 56ea
Reposted byireneadlerkartonpartytheworstnightmare
3349 f0d6
Reposted bylurfkartoNik
1705 2b7a
1704 ce35 500
Reposted byAcfiel Acfiel
9775 c8ed
Reposted fromamatore amatore viaparradisee parradisee
4476 b1e8
Reposted fromczarnamagia czarnamagia viaparradisee parradisee
Ludzie zapamiętują to, co chcą zapamiętać, a nie to, co działo się w rzeczywistości. Każdy bowiem barwi ją po swojemu, każdy w swoim tyglu czyni z niej własną miksturę. Dotarcie więc do przeszłości jako takiej, takiej, jaka była ona naprawdę, jest niemożliwe, dostępne są nam tylko różne jej warianty, mniej lub bardziej wiarygodne, mniej lub bardziej dziś nam odpowiadające. Przeszłość nie istnieje.
— Ryszard Kapuściński "Podróże z Herodotem"
Reposted fromdygoty dygoty viaparradisee parradisee
7148 71ed
7139 3584
Reposted bywatashinokazeDajanaa
8771 781d 500
7304 e6e0
Reposted fromqnik qnik
7276 0f5f
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl